Quận 3

 • Tòa nhà SÔNG ĐÀ TOWER
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 12,2 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà SÔNG ĐÀ TOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 9 quận 3 - Tòa nhà Sông Đà Tower với kết cấu xây dựng gồm 15 tầng, 1 hầm,được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà PAXSKY III BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 16,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà PAXSKY III BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 7 quận 3 - Tòa nhà Paxsky III Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng, 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà LIÊN HOA BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 9,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà LIÊN HOA BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 10 quận 3 - Tòa nhà Liên Hoa Building với kết cấu xây dựng gồm 7 tầng, 1 hầm,được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà XURI BUILDING
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 15,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà XURI BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 4 quận 3 - Tòa nhà Xuri Building với kết cấu xây dựng gồm 5 tầng, hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà FALCON SHIPPING BUILDING
  HƯỚNG: Đông Bắc | GIÁ: 8,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà FALCON SHIPPING BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Falcon Shipping Building với kết cấu xây dựng gồm 9 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà PAN BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 11,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà PAN BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Pan Building với kết cấu xây dựng gồm 5 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà YẾN PHƯƠNG TOWER
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 16,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà YẾN PHƯƠNG TOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Yến Phương Tower với kết cấu xây dựng gồm 7 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà GREEN STAR BUILDING
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 14,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà GREEN STAR BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Green Star Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà VIETBANK CT BUILDING
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 15,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà VIETBANK CT BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 4 quận 3 - Tòa nhà Vietbank CT Building với kết cấu xây dựng gồm 5 tầng, 2 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà GIA BẢO BUILDING
  HƯỚNG: Tây Bắc | GIÁ: 11,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà GIA BẢO BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Gia Bảo Building với kết cấu xây dựng gồm 6 tầng, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà 158DBP BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 7,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà 158DBP BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà 158DBP Building với kết cấu xây dựng gồm 4 tầng, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà A&B BUILDING
  HƯỚNG: Tây Bắc | GIÁ: 8,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà A&B BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 8 quận 3 - Tòa nhà AB Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng, 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...