Quận 3

 • Tòa nhà QUNIMEX BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 15,3 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà QUNIMEX BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Qunimex Building với kết cấu xây dựng gồm 9 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà TT BUILDING
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 9,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà TT BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà TT Building với kết cấu xây dựng gồm 5 tầng, 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà HOÀNG ĐAN BUILDING 3
  HƯỚNG: Tây Bắc | GIÁ: 7,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà HOÀNG ĐAN BUILDING 3

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Hoàng Đan 3 Building với kết cấu xây dựng gồm 7 tầng, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà ITAXA HOUSE BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 17,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà ITAXA HOUSE BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Itaxa House Building với kết cấu xây dựng gồm 15 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà NGỌC ĐÔNG DƯƠNG 2 BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 17,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà NGỌC ĐÔNG DƯƠNG 2 BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Ngọc Đông Dương 2 Building với kết cấu xây dựng gồm 4 tầng,được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà ÁNH KIM 2 BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 9,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà ÁNH KIM 2 BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 2 quận 3 - Tòa nhà Ánh Kim 2 Building với kết cấu xây dựng gồm 7 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà ITAXA HOUSE 2 BUILDING
  HƯỚNG: Tây Bắc | GIÁ: 14,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà ITAXA HOUSE 2 BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Itaxa House 2 Building với kết cấu xây dựng gồm 3 tầng, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà SCID BUILDING
  HƯỚNG: Tây Bắc | GIÁ: 12,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà SCID BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 7 quận 3 - Tòa nhà SCID Building với kết cấu xây dựng gồm 3 tầng, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà LỘC LÊ BUILDING
  HƯỚNG: Bắc | GIÁ: 8,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà LỘC LÊ BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 7 quận 3 - Tòa nhà Lộc Lê Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà PJICO BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 13,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà PJICO BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Pjico Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà ME CORP BUILDING
  HƯỚNG: Đang cập nhật | GIÁ: 10,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà ME CORP BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 7 quận 3 - Tòa nhà Me Corp Building với kết cấu xây dựng gồm 2 tầng, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà AN PHÚ PLAZA
  HƯỚNG: Tây Bắc | GIÁ: 17,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà AN PHÚ PLAZA

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 7 quận 3 - Tòa nhà An Phú Plaza với kết cấu xây dựng gồm 18 tầng, 2 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...