Quận 3

 • Tòa nhà VRG BUILDING
  HƯỚNG: Đông Bắc | GIÁ: 20,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà VRG BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà VGR Building với kết cấu xây dựng gồm 12 tầng và 4 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà ROBOT TOWER
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 17,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà ROBOT TOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 4 quận 3 - Tòa nhà Robot Tower với kết cấu xây dựng gồm 15 tầng, 3 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà LOYAL OFFICE BUILDING
  HƯỚNG: Tây Bắc | GIÁ: 13,4 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà LOYAL OFFICE BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Loyal Office Building với kết cấu xây dựng gồm 10 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà SÔNG TRÀ TOWER
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 16,5 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà SÔNG TRÀ TOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 4 quận 3 - Tòa nhà Sông Trà Tower với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng, 2 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà DHOUSE BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 14,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà DHOUSE BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà DHouse Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà ĐỖ THÀNH MEKONG BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 15,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà ĐỖ THÀNH MEKONG BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 4 quận 3 - Tòa nhà Đỗ Thành MeKong Building với kết cấu xây dựng gồm 5 tầng, hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà VIETBANK TOWER
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 18,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà VIETBANK TOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 5 quận 3 - Tòa nhà Vietbank Tower với kết cấu xây dựng gồm 18 tầng và 3 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà GIÀY VIỆT PLAZA
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 10,7 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà GIÀY VIỆT PLAZA

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 9 quận 3 - Tòa nhà Giày Việt Plaza với kết cấu xây dựng gồm 9 tầng 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà NP TOWER
  HƯỚNG: Đông Bắc | GIÁ: 11,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà NP TOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 7 quận 3 - Tòa nhà NP Tower với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà SAIGON MANSION BUILDING
  HƯỚNG: Tây | GIÁ: 15,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà SAIGON MANSION BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Saigon Mansion Building với kết cấu xây dựng gồm 16 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà ANH ĐĂNG BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 14,3 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà ANH ĐĂNG BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 7 quận 3 - Tòa nhà Anh Đăng Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng, 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà SCIC BUILDING
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 13,3 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà SCIC BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà SCIC Building với kết cấu xây dựng gồm 10 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...