Quận 3

 • Tòa nhà MN TOWER
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 13,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà MN TOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà MN Tower với kết cấu xây dựng gồm 12 tầng, 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà THIÊN SƠN BUILDING
  HƯỚNG: Đông | GIÁ: 11,5 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà THIÊN SƠN BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Thiên Sơn Building với kết cấu xây dựng gồm 7 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà MEDIANET BUILDING
  HƯỚNG: Bắc | GIÁ: 14,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà MEDIANET BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Medianet Building với kết cấu xây dựng gồm 9 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà GOLDEN BRIDGE BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 13,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà GOLDEN BRIDGE BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Golden Bridge Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà AN KHÁNH BUILDING
  HƯỚNG: Đông Nam | GIÁ: 13,5 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà AN KHÁNH BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà An Khánh Building với kết cấu xây dựng gồm 10 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà SÔNG ĐÔ BUILDING
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 16,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà SÔNG ĐÔ BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Sông Đô Building với kết cấu xây dựng gồm 8 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà BÁO NHÂN DÂN BUILDING
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 13,5 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà BÁO NHÂN DÂN BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Báo Nhân Dân Building với kết cấu xây dựng gồm 12 tầng và 2 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà PAXSKY 2 BUILDING
  HƯỚNG: Tây Nam | GIÁ: 15,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà PAXSKY 2 BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Paxsky 2 Building với kết cấu xây dựng gồm 12 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà ITOWER
  HƯỚNG: Đông Bắc | GIÁ: 18,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà ITOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Itower với kết cấu xây dựng gồm 12 tầng và 2 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà BẢO MINH TOWER
  HƯỚNG: Đông Bắc | GIÁ: 15,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà BẢO MINH TOWER

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 7 quận 3 - Tòa nhà Bảo Minh Tower với kết cấu xây dựng gồm 12 tầng, 2 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà TÀI LỘC OFFICE
  HƯỚNG: Đông Bắc | GIÁ: 12,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà TÀI LỘC OFFICE

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Tài Lộc Office với kết cấu xây dựng gồm 07 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
 • Tòa nhà KHATOCO BUILDING
  HƯỚNG: Đông Bắc | GIÁ: 12,0 USD/m2 | TÌNH TRẠNG: Đang cho thuê
  Tòa nhà KHATOCO BUILDING

   Quận 3

  Văn phòng cho thuê tại phường 6 quận 3 - Tòa nhà Khatoco Building với kết cấu xây dựng gồm 9 tầng và 1 hầm, được thiết kế độc đáo với các tiện nghi hiện đại sang trọng, được xây dựng theo cấp độ chuẩn về văn phòng cho thuê với đầy đủ các trang thiết bị hiện đại, an ninh và chuyên nghiệp, cũng như phù hợp về phong thủy cho tất cả các công ty khi thuê văn phòng tại đây. Bước vào toà nhà, quý khách sẽ cảm thấy sự sang trọng và tiện ích của toà nhà mang lại cho công ty cũng như văn phòng của bạn.

  Xem chi tiết
Bạn vui lòng chờ trong giây lát...