Giá điện mới được tính như thế nào?

Public Anonymous User 21/03/2019 414 lượt xem

Bộ Công Thương vừa quyết định tăng giá điện từ ngày 20-3, điều chỉnh tăng giá bình quân 1.864 đồng/kWh (chưa bao gồm thuế VAT), tương ứng với 8,36% giá bán điện bình quân trước đó

Theo tính toán của ngành điện, giá điện mới đối với các nhóm khách hàng như sau: nhóm khách hàng sản xuất giờ bình thường tăng từ 7,09% - 9,73%; nhóm khách hàng hành chính sự nghiệp tăng từ 8,32% - 8,38%; nhóm khách hàng kinh doanh dịch vụ tăng 8,33% - 8,37%; nhóm khách hàng thắp sáng sinh hoạt tăng 8,33% - 8,40%. Cụ thể giá điện sinh hoạt đối với từng bậc thang như sau:

- Bậc 1 (từ 0 đến 50 kWh): 1.678 đồng/kWh, tăng 8,33%

- Bậc 2 (từ 51 đến 100 kWh):  1.734 đồng/kWh, tăng 8,38%

- Bậc 3 (từ 101 đến 200 kWh):  2.014 đồng/kWh, tăng 8,40%

- Bậc 4 (từ 201 đến 300 kWh): 2.536 đồng/kWh, tăng 8,38%

- Bậc 5 (từ 301 đến 400 kWh): 2.834 đồng/kWh, tăng 8,37%

- Bậc 6 (từ 401 kWh trở lên): 2.927 đồng/kWh, tăng 8,37%

Ông Nguyễn Duy Quốc Việt, Phó Tổng Giám đốc, Tổng Công ty Điện lực văn phòng cho thuê giá rẻ tại TPHCM (EVN văn phòng cho thuê HCMC), cho biết việc thay đổi giá bán điện ảnh hưởng đến tất cả khách hàng sử dụng điện và các nhóm khách hàng có mức điều chỉnh tương đối đồng đều.

Giá điện mới được tính như thế nào?

Công nhân EVN HCMC đang kiểm tra công tơ điện

Tại TP HCM, thực hiện chỉ đạo của Tập đoàn Điện lực (EVN), EVN HCMC đã triển khai chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3 của tất cả khách hàng mua điện ngoài mục đích sinh hoạt.

Cũng theo ông Quốc Việt, khách hàng có thể tham khảo cách tính giá điện tại website http://cskh.hcmpc.vn/tuvan/cachtinhgiadien. Nguyên tắc tính giá điện như sau:

- Đối với khách hàng thuộc đối tượng chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3 (khách hàng sản xuất, kinh doanh dịch vụ, hành chính sự nghiệp, khách hàng áp dụng giá bán buôn điện nông thôn, giá bán buôn khu tập thể cụm dân cư và khách hàng có tỉ lệ giá): giá điện cũ được tính từ ngày ghi điện trong tháng 2/2019 đến ngày 20-3-2019; giá điện mới được tính từ thời điểm chốt chỉ số trở đi.

- Đối với khách hàng không thuộc đối tượng chốt chỉ số điện kế trong ngày 20-3 (khách hàng sử dụng điện cho mục đích thắp sáng sinh hoạt) thì tiền điện được tính theo phương pháp nội suy với các thông số như sau:

+ Lượng điện thực tế khách hàng sử dụng trong kỳ ghi chỉ số;

+ Số ngày sử dụng điện thực tế (số ngày giữa hai kỳ ghi chỉ số, số ngày áp dụng giá cũ, số ngày áp dụng giá mới);

+ Mức sử dụng điện của từng bậc thang tính theo số ngày thực tế giữa hai kỳ ghi chỉ số.

Ví dụ:

Khách hàng A (định mức 1 hộ) có lượng điện năng tiêu thụ trong tháng là 350 kWh với ngày ghi điện của tháng 4 là ngày 7-4; ngày ghi điện kỳ trước (tháng 3-2019) là ngày 7-3 và ngày áp dụng giá bán điện mới là ngày 20-3. Cách tính như sau:

Số ngày sử dụng điện thực tế là 31 ngày (từ 8-3 đến 7-4). Trong đó:

- Số ngày sử dụng theo đơn giá cũ: 12 ngày (từ 8-3 đến 19-3). Sản lượng điện tiêu thụ theo đơn giá cũ: 135 kWh (350 kWh x 12ngày/31ngày).

- Số ngày sử dụng điện theo đơn giá mới: 19 ngày (từ ngày 20-3 đến 7-4). Sản lượng điện tiêu thụ theo đơn giá mới: 215 kWh (350 kWh - 174 kWh).

Trong đó, 135 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá cũ và 215 kWh sẽ được áp dụng theo bậc thang giá mới.

Tiền điện theo đơn giá cũ:

- Định mức bậc thang quy định thứ 1 theo đơn giá cũ là 50 kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá cũ là 19 kWh (50 kWh x 1hộ x  12ngày/31ngày). Ứng với đơn giá điện cũ của bậc thang trên là 1.549 đồng, tiền điện là 29.431 đồng (19 kWh x 1.549 đồng).

- Tính tương tự cho các bậc thang tiếp theo với kết quả như sau: bậc thang thứ 2 là 30.400 đồng; bậc thang thứ 3 là 72.462 đồng; bậc thang thứ 4 là: 91.260 đồng; bậc thang thứ 5 là: 49.685 đồng; bậc thang thứ 6 là 0 đồng.

- Tiền điện theo đơn giá cũ: 273.238 đồng.

Tiền điện theo đơn giá mới:

- Định mức bậc thang quy định thứ 1 theo đơn giá mới là 50 kWh/tháng, định mức bậc thang theo số ngày sử dụng điện của đơn giá mới là 31 kWh (50 kWh x 1hộ x 19ngày/31ngày). Ứng với đơn giá điện mới của bậc thang trên là 1.678 đồng, tiền điện là 52.018 đồng (31 kWh x 1.678 đồng).

- Tính tương tự cho các bậc thang tiếp theo với kết quả như sau: bậc thang thứ 2 là 53.754 đồng; bậc thang thứ 3 là 122.854 đồng; bậc thang thứ 4 là: 154.696 đồng; bậc thang thứ 5 là: 87.854 đồng; bậc thang thứ 6 là 0 đồng.

- Tiền điện theo đơn giá mới: 471.176 đồng.

Như vậy, số tiền khách hàng trên phải thanh toán là:

- Tiền điện: 744.414 đồng (273.238 đồng + 471.176 đồng)

- Thuế VAT: 74.441 đồng (744.414 x 10%)

- Tổng số tiền phải thanh toán: 818.855 đồng, cao hơn 48.039 đồng so với tiền điện phải thanh toán khi không đổi giá là 770.816 đồng.

Chi tiết như sau:

Giá điện mới được tính như thế nào?

(Ghi chú: Các số liệu tính toán được làm tròn theo số học)

Nguồn: nld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...