Chi thường xuyên năm 2019 chiếm gần nửa tổng chi ngân sách Trung ương

Public Anonymous User 14/11/2018 457 lượt xem

(NLĐO) - Quốc hội chiều 14-11 thông qua tổng chi đầu tư phát triển 196.900 tỉ đồng trong khi chi trả nợ lãi lên đến 121.900 tỉ đồng.

 • Bội chi ngân sách vượt mức trần 41.269 tỉ đồng
 • Nan giải bài toán cân đối thu chi ngân sách
 • Thu, chi ngân sách: Thiếu hợp lý, chưa bền vững
 • Chi thường xuyên năm 2019 chiếm gần nửa tổng chi ngân sách Trung ương

  Bội chi ngân sách vượt mức trần 41.269 tỉ đồng

 • Chi thường xuyên năm 2019 chiếm gần nửa tổng chi ngân sách Trung ương

  Nan giải bài toán cân đối thu chi ngân sách

 • Chi thường xuyên năm 2019 chiếm gần nửa tổng chi ngân sách Trung ương

  Bội chi ngân sách vượt mức trần 41.269 tỉ đồng

 • Nan giải bài toán cân đối thu chi ngân sách

 • Thu, chi ngân sách: Thiếu hợp lý, chưa bền vững

Chiều 14-11, Quốc hội (QH) biểu quyết thông qua Nghị quyết Về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019 với đa số phiếu tán thành.

Chi thường xuyên năm 2019 chiếm gần nửa tổng chi ngân sách Trung ương

Tỉ lệ thông qua Nghị quyết Về phân bổ ngân sách Trung ương - Ảnh chụp màn hình

Theo đó, quyết nghị tổng số thu ngân sách Trung ương là 810.099 tỉ đồng, tổng số thu ngân sách địa phương là 601.201 tỉ đồng.

Về chi, QH quyết nghị tổng số chi ngân sách Trung ương là 1,019 triệu tỉ đồng. Trong đó, dự toán 321.354 tỉ đồng để bổ sung cân đối ngân sách, bổ sung có mục tiêu cho ngân sách địa phương.

Về phân bổ ngân sách Trung ương năm 2019, QH thông qua chi đầu tư phát triển 196.900 tỉ đồng; chi trả nợ lãi đến 121.900 tỉ đồng; dự phòng ngân sách Trung ương 16.000 tỉ đồng; chi thực hiện cải cách tiền lương và tinh giản biên chế 16.200 tỉ đồng.

Ngoài ra, chi thường xuyên (gồm chi quốc phòng, an ninh và trật tự an toàn xã hội, bảo vệ môi trường, chi thường xuyên khác…) là 454.748 tỉ đồng. Như thế, số chi thường xuyên chiếm tỉ lệ khá lớn trong tổng chi ngân sách Trung ương năm 2019.

QH cũng thông qua phân bổ chi các chương trình mục tiêu quốc gia là gần 24.179 tỉ đồng. Trong đó, chi cho chương trình mục tiêu quốc gia giảm nghèo bền vững gần 10.437 tỉ đồng; chi cho chương trình mục tiêu quốc gia xây dựng nông thôn mới 13.733 tỉ đồng.

QH giao Chính phủ phân bổ vốn cho các chương trình, dự án có hiệu quả, có kế hoạch cắt giảm vốn đối với dự án triển khai chậm, bổ sung vốn cho dự án có khối lượng hoàn thành cao, báo cáo cấp có thẩm quyền quyết định theo quy định của pháp luật cho thuê văn phòng, bảo đảm không dư thừa nguồn vốn. Tập trung đẩy nhanh tiến độ, hoàn thành các chương trình, dự án quan trọng quốc gia, các công trình cấp thiết đang đầu tư dở dang.

Trong giai đoạn 2018-2020, thực hiện phân chia giữa ngân sách Trung ương và ngân sách địa phương nguồn thu phí sử dụng đường bộ thu qua đầu phương tiện ô tô theo tỉ lệ tương ứng là 65% và 35% để chi cho quản lý, bảo trì đường bộ.

QH cũng giao Chính phủ điều hành kinh phí chi trả phí phát hành trái phiếu Chính phủ trong phạm vi dự toán chi trả nợ lãi của ngân sách trung ương năm 2019 được QH quyết định.

Nguồn: nld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...