Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu "Nói phải đi đôi với làm"

Public Anonymous User 14/07/2019 433 lượt xem

(NLĐO)- Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ra Chỉ thị, trong đó yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước...

 • Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo làm rõ vụ Asanzo
 • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải trình gì với Quốc hội về lý do tăng giá điện?
 • 3 cán bộ bị kỷ luật cho thuê văn phòng vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là ai?
 • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu

  Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo làm rõ vụ Asanzo

 • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu

  Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải trình gì với Quốc hội về lý do tăng giá điện?

 • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu

  Bộ trưởng Công Thương Trần Tuấn Anh chỉ đạo làm rõ vụ Asanzo

 • Bộ trưởng Trần Tuấn Anh giải trình gì với Quốc hội về lý do tăng giá điện?

 • 3 cán bộ bị kỷ luật vụ xe biển xanh đón người nhà Bộ trưởng Trần Tuấn Anh là ai?

Bộ trưởng Bộ Công Thương Trần Tuấn Anh vừa ký ban hành Chỉ thị Về việc tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức nhằm tạo sự chuyển biến mạnh mẽ, tích cực trong thực thi công vụ.

Theo đó, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu thủ trưởng các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ thực hiện nghiêm túc các nghị quyết, chỉ thị của Đảng và nhà nước về phòng, chống tham nhũng; tăng cường kỷ luật, kỷ cương trong các cơ quan hành chính nhà nước.

Đồng thời, phát huy trách nhiệm cá nhân của người đứng đầu, nói phải đi đôi với làm. "Có biện pháp nhằm chấn chỉnh ngay tình trạng nhũng nhiễu, tiêu cực; thái độ, trách nhiệm và văn hóa ứng xử chưa chuẩn mực của cán bộ, công chức, viên chức và người lao động thuộc quyền quản lý"- Chỉ thị nêu rõ.

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu

Bộ trưởng Trần Tuấn Anh ký ban hành Chỉ thị tăng cường kỷ luật, kỷ cương hành chính, kiểm tra, giám sát và đẩy mạnh phòng, chống tiêu cực trong công tác quản lý cán bộ, công chức, viên chức

Ông Trần Tuấn Anh cũng yêu cầu lãnh đạo các đơn vị thuộc bộ phải chỉ đạo và thực hiện nghiêm quy chế làm việc của cơ quan, đơn vị, quy chế văn hóa công sở tại các cơ quan hành chính, đơn vị sự nghiệp công lập của Bộ. Kiểm tra, giám sát, đôn đốc cán bộ, công chức, viên chức, người lao động chấp hành nghiêm túc kỷ luật, kỷ cương hành chính, văn hóa công sở, sử dụng có hiệu quả thời giờ làm việc.

Bên cạnh đó, cần thường xuyên tổng hợp, báo cáo Bộ Công Thương nếu cơ quan, đơn vị có kết quả kiểm tra, xử lý cán bộ, công chức, viên chức vi phạm. Thường xuyên thanh tra, kiểm tra công vụ trong việc thi hành kỷ luật, kỷ cương hành chính và văn hóa công sở tại cơ quan và các đơn vị trực thuộc.

"Kịp thời phát hiện và xử lý kỷ luật nghiêm cán bộ, công chức, viên chức, người lao động có hành vi nhũng nhiễu, tiêu cực, vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính. Kiên quyết thực hiện việc tinh giản biên chế, đưa ra khỏi bộ máy nhà nước những cán bộ, công chức, viên chức năng lực yếu, thiếu tinh thần trách nhiệm, không hoàn thành nhiệm vụ được giao"- Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu.

Người đứng đầu Bộ Công Thương yêu cầu cán bộ, công chức, viên chức, người lao động tại các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ phải thực hiện đúng và đầy đủ chức trách, nhiệm vụ được giao, không để quá hạn, bỏ sót nhiệm vụ được phân công. Đặc biệt không đùn đẩy, né tránh trách nhiệm; không được lợi dụng chức trách, nhiệm vụ được giao để nhũng nhiễu, gây phiền hà, trục lợi khi xử lý, giải quyết công việc liên quan đến cá nhân, tổ chức và thành lập doanh nghiệp.

Trong chỉ thị, Bộ trưởng cũng yêu cầu Vụ Tổ chức cán bộ tăng cường kiểm tra thường xuyên và đột xuất việc thực hiện kỷ luật, kỷ cương hành chính của các cơ quan, đơn vị thuộc Bộ. Căn cứ kết quả kiểm tra, tham mưu, đề xuất hình thức xử lý kỷ luật đối với cá nhân, tập thể vi phạm; đề xuất xử lý trách nhiệm đối với người đứng đầu các cơ quan, đơn vị có cán bộ, công chức, viên chức và người lao động vi phạm kỷ luật, kỷ cương hành chính, có hành vi nhũng nhiễu, gây phiền hà trong việc tiếp nhận và giải quyết công việc của cá nhân, tổ chức và doanh nghiệp.

Vừa ký ban hành Chỉ thị, Bộ trưởng Trần Tuấn Anh yêu cầu Thanh tra Bộ chủ trì việc thanh tra, kiểm tra, xử lý kịp thời, nghiêm minh các vụ việc, đơn thư khiếu nại, tố cáo các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong công tác quản lý công chức, viên chức theo quy định của pháp luật.

Xây dựng kế hoạch thực hiện chỉ đạo của Ban chỉ đạo Trung ương về phòng, chống tham nhũng về việc rà soát, chấn chỉnh, xử lý nghiêm các hành vi tiêu cực, tham nhũng trong các cơ quan, đơn vị có chức năng phòng, chống tham nhũng.

Nguồn: nld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...