Bình Định: Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Public Anonymous User 06/09/2018 53 lượt xem

(NLĐO) - Thủ tướng Chính phủ đã đồng ý chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc tỉnh Bình Định thành công ty cổ phần.

 • Trục lợi "đất vàng" từ cổ phần hóa
 • Thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn
 • Bình Định: Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Trục lợi "đất vàng" từ cổ phần hóa

 • Bình Định: Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

 • Bình Định: Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

  Trục lợi "đất vàng" từ cổ phần hóa

 • Thanh tra việc cổ phần hóa cảng Quy Nhơn

Chiều 5-9, Văn phòng Chính phủ cho biết Thủ tướng Chính phủ Nguyễn Xuân Phúc đã đồng ý chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thuộc UBND tỉnh Bình Định thành công ty cổ phần giai đoạn 2018-2020.

Bình Định: Chuyển 5 đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần

Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải Bình Định sẽ thành công ty cổ phần

Cụ thể, Thủ tướng Chính phủ đồng ý chuyển Trung tâm Đăng kiểm phương tiện thủy bộ, Trung tâm Đào tạo nghiệp vụ giao thông vận tải, Trung tâm Quy hoạch và Kiểm định xây dựng, Trung tâm Giống cây trồng thành công ty cổ phần, trong đó nhà nước nắm giữ dưới 50% vốn điều lệ hoặc không nắm giữ cổ phần, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020. Riêng Ban Quản lý Cảng cá Bình Định thành công ty cổ phần nhưng nhà nước nắm giữ 65% vốn điều lệ, thực hiện trong giai đoạn 2018-2020.

Thủ tướng Chính phủ giao UBND tỉnh Bình Định chỉ đạo 5 đơn vị sự nghiệp công lập trên thực hiện rà soát, xử lý đất đai và triển khai cổ phần hóa theo đúng quy định tại Quyết định số 22/2015/QĐ-TTg ngày 22/6/2015 về chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần, Quyết định số 31/2017/QĐ-TTg ngày 17/7/2017 về tiêu chí, danh mục ngành, lĩnh vực thực hiện chuyển đơn vị sự nghiệp công lập thành công ty cổ phần và các văn bản pháp luật cho thuê văn phòng liên quan, bảo đảm phương án tiếp tục cung cấp dịch vụ với chất lượng tốt; trình Thủ tướng Chính phủ phương án chuyển đổi các đơn vị sự nghiệp công lập nêu trên thành công ty cổ phần.

Sau khi cổ phần hóa, UBND tỉnh Bình Định là cơ quan đại diện chủ sở hữu phần vốn nhà nước tại các công ty cổ phần (nếu còn vốn nhà nước).

Nguồn: nld.com.vn

Có thể bạn quan tâm

Bạn vui lòng chờ trong giây lát...